PASAVČEK

CILJ:

·         Izboljšanje varnosti otrok in odraslih.

·         Navajanje otrok in odraslih na uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev.

 

DEJAVNOSTI:

·         Učinkovit prikaz pravilne uporabe otroških sedežev in varnostnih pasov:

Izvajanje praktičnih demonstracij pravilne uporabe otroških sedežev in varnostnih pasov je ključni korak k zagotavljanju najvišje ravni varnosti otrok v prometu. Ta interaktivni pristop bi vključeval strokovno izobraževanje staršev, vzgojiteljev ter samih otrok o pravilni namestitvi in uporabi otroških sedežev ter varnostnih pasov v vozilu.

Znotraj tega programa bi organizirali dejanske demonstracije, kjer bi strokovnjaki za prometno varnost jasno pokazali, kako pravilno namestiti otroški sedež v avtomobilu in kako pravilno uporabljati varnostne pasove glede na starost in velikost otroka. To vključuje praktične prikaze nameščanja sedežev in usposabljanje o pravilnem zapenjanju varnostnih pasov.

·       Celostno načrtovanje ukrepov na področju prometne varnosti in sodelovanje s Policijsko postajo Ljutomer:

Vključevanje strokovnih organov in lokalnih strokovnjakov v načrtovanje ukrepov prometne varnosti je ključnega pomena za zagotavljanje celovitega pristopa. Sodelovanje s Policijsko postajo Ljutomer omogoča bolj sistematično in učinkovito izvajanje ukrepov. Skupaj s policijo bi lahko razvijali in izvajali različne izobraževalne dogodke, delavnice in predstavitve v vrtcu.

Policija bi lahko v okviru teh aktivnosti izvedla poučne delavnice, kjer bi otroci spoznavali osnovna pravila cestnega prometa, se učili pravilnega prečkanja ceste in spoznavali nevarne situacije. Staršem pa bi nudili koristne nasvete o varni vožnji z otroki ter jih ozaveščali o ključnem pomeni pravilne uporabe varnostnih pasov.

·       Razširjanje informativnega gradiva za otroke in starše:

Za povečanje ozaveščenosti o pravilni uporabi otroških sedežev in varnostnih pasov bi bilo koristno razdeliti različno informativno gradivo, kot so brošure, letaki in plakati. Ta material bi vseboval jasne ilustracije, slike in enostavno berljiva besedila, ki bi otrokom in staršem razložila pomembnost in pravilno uporabo varnostnih ukrepov.

S tem gradivom bi otrokom pomagali razumeti, zakaj je ključno uporabljati varnostne pasove in kako pravilno sedeti v otroških sedežih. Staršem pa bi predstavili smernice za varno prevoz otrok v avtomobilu ter jih spodbujali k dosledni uporabi varnostnih ukrepov.

Vse te aktivnosti imajo skupni cilj – zagotavljanje varnega okolja za otroke in ozaveščanje staršev o nujnosti pravilne uporabe varnostnih pasov in otroških sedežev. S tem pa prispevajo k dolgoročni prometni varnosti ter zmanjšanju tveganja za poškodbe otrok v prometnih situacijah.

 KOORDINATOR: Tušek Ksenija

IZVAJALKE:  Ksenija Tušek , Ksenja Kosi Viher, Sinja Kosi; pomoč iz PP Ljutomer

ČAS IZVEDBE: od oktobra 2023 do aprila 2024.

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)