Z OSTRŽKOM V SVET PRAVLJIC – BRALNI OSTRŽEK

Bralna pismenost ima izjemno pomemben vpliv v predšolskem obdobju, saj je to čas, ko se otroci začnejo spoznavati z jezikom, besedami, in pisanjem ter razvijati svoje osnovne bralne spretnosti. To obdobje je ključno za razvoj temeljnih jezikovnih veščin, ki bodo otrokom pomagale pri uspešnem vključevanju v šolsko okolje in kasnejšem akademskem uspehu.

Tukaj je nekaj pomembnih vidikov bralne pismenosti v predšolskem obdobju:

Razvoj besedišča: Otroci v tem obdobju aktivno gradijo svoje besedišče, tako da se učijo novih besed in njihovih pomenov. Bogato besedišče je osnova za razumevanje besedil in komunikacijo v širšem smislu.

Fonološka zavedanja: To se nanaša na sposobnost razpoznavanja in manipulacije z zvoki v besedah. Otroci se učijo razlikovati med zvoki, kar je ključno za razumevanje povezave med zvoki in črkami ter kasnejše branje.

Razvijanje poslušanja in razumevanja: Prepoznavanje zgodbe ali niza dogodkov v prebrani ali povedani besedi otrokom pomaga razvijati sposobnost sledenja in razumevanja besedila, kar je temelj za kasnejše razumevanje kompleksnejših besedil.

Sposobnost pripovedovanja in pisanja: Otroci se učijo izražati svoje misli in zgodbe tako ustno kot pisno. To spodbuja kreativnost, domišljijo in razvoj pisnih komunikacijskih spretnosti.

Vzpostavljanje pozitivnega odnosa do branja: Predšolsko obdobje je čas, ko se lahko oblikuje pozitiven odnos do branja in učenja. Zgodnje izkušnje z branjem lahko vplivajo na to, ali se bo otrok kasneje z veseljem loteval branja in učenja novih stvari.

Razvijanje koncentracije in pozornosti: Branje zahteva osredotočenost, kar je veščina, ki jo je treba razviti že v predšolskem obdobju. Sposobnost zadrževanja pozornosti je ključna za kasnejše uspešno branje in učenje.

Vse te spretnosti in znanja, pridobljena v predšolskem obdobju, postavljajo temelje za uspešno nadaljnje učenje in akademsko rast otroka. Spodbujanje bralne pismenosti v predšolskem obdobju tako pripomore k celovitemu razvoju otroka ter mu omogoča boljše priprave na vstop v šolo in prihodnje izzive.

 

CILJI:

 •     Spodbujanje kulture branja in prepoznavanje knjige kot dragocenega vira znanja in

             kulturne vrednote.

 •     Aktivno vključevanje družine v vzgojno delo s pomočjo branja in pripovedovanja pravljic,

              ki otrokom omogoča občutek varnosti in povezanosti v družinskem krogu.

 •     Krepitev medosebnih vezi in soustvarjanje nepozabnih skupnih trenutkov ob prebiranju

              knjig.

 •     Spodbujanje nebesednega izražanja, ki omogoča otrokom razvoj kreativnosti in

              komunikacijskih veščin zunaj besednega okvira.

 •     Obogatitev besednega zaklada in spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja skozi

              raznoliko bralno izkušnjo.

 •     Vzgoja za trajnostni razvoj s poudarkom na vključevanju ekoloških vsebin v bralne

       dejavnosti, kar spodbuja zavest o pomembnosti ohranjanja okolja.

 •     Oblikovanje pozitivnega odnosa do knjig kot izvorov znanja, domišljije in užitka ter

       spodbujanje spoštljivega ravnanja z njimi.

 •     Kreativno ustvarjanje lastnih knjižnih del kot izraz otrokove individualnosti in domišljije,

       kar spodbuja samozavest in ustvarjalnost.

 

DEJAVNOSTI:

 •     Spodbujanje otrokovega samostojnega pripovedovanja, ki omogoča izražanje lastnih

       misli in domišljije.

 •     Raznolika predstavitev prebranih knjig, pesmic, ugank in informacij iz leksikona v vrtcu,

       pri čemer se posebna pozornost nameni tudi vsebinam o varovanju okolja.

 •     Aktivno spodbujanje razvoja govornih spretnosti pri otrocih, ki omogoča izboljšanje

       njihovih komunikacijskih sposobnosti.

 •     Nenehno prisotni kotički s knjigami, ki spodbujajo redno branje in raziskovanje ter

       omogočajo neprekinjen dostop do knjižnih vsebin.

 •     Uvajanje knjižnih nahrbtnikov, ki otrokom omogočajo, da si izposojajo knjige za domače

       branje in s tem spodbujajo navado branja zunaj vrtca.

 •     Organizacija obiskov matične knjižnice, ki otrokom omogoča spoznavanje večjega

       knjižničnega okolja in raznolikih knjižnih virov.

 •     Sklepni dogodek “Bralnega ostržka” v Domu kulture Ljutomer ali v igralnicah v vrtcu, ki

       poudarja pomembnost bralne pismenosti ter razvijanja ljubezni do branja in učenja.

 

Program se izvaja v petih skupinah od 4-6 let.

KOORDINATORJI: pedagoške delavke štirih starejših skupin.

POMOČ: Ksenija Žuman.

(Skupno 256 obiskov, današnjih obiskov 1)