POSTOPEK USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 

V našem vrtcu spoštujemo različnost in individualnost vsakega posameznika, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost.

Če ste starši mnenja, da vaš otrok potrebuje posebno spodbudo, pozornost ali določene prilagoditve za doseganje optimalnega razvoja, se obrnite na svetovalno službo ali zaprosite vzgojiteljico, da se dogovori za skupni sestanek. Z pravočasnim in ustreznim pristopom se lahko določene razvojne primanjkljaje odpravi ali omili ali pa se otroka nauči, kako težave, ki niso premagljive, najbolje integrirati v vsakodnevno življenje (zmanjšamo vpliv na druga področja razvoja).

Prednost zgodnje obravnave:

  • Otroku damo možnost za čimprejšnjo odpravo njegovih težav, ko še otroku ne povzročajo večjih stisk in občutka neuspeha ter izključenost iz skupine vrstnikov.
  • S starostjo se določeni napačni vzorci utrdijo in njihovo odpravljanje je dolgotrajnejše in težavnejše (npr. gibalni, govorni).
  • Otrokove težave na določenem področju razvoja lahko ovirajo razvoj na drugih področjih, kjer se posledično lahko pojavijo dodatne težave.

Lahko gre le za prehodne težave, kjer je potreben krajši čas obravnave (individualni pristop in posebnimi metodami dela).

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za Vašega otroka. Če bo potrebno, Vas bomo vodili skozi postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, ki ga lahko sprožite starši sami.

Postopek se začne tako, da starši vložite pisno zahtevo za uvedbo postopka na predpisanem obrazcu, ki ga najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pod rubriko »Usmerjanje otrok s PP«, kjer lahko najdete tudi vse ostale informacije v povezavi z usmerjanjem.

http://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

Zavod Republike Slovenije za šolstvo opravlja naloge vodenja postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Če se postopek izpelje in je odločba o usmeritvi izdana, ravnateljica vrtca imenuje strokovno skupino, ki načrtuje, pripravi, spremlja, izvaja in evalvira individualizirani program, v katerem so natančneje opredeljeni cilji,  prilagoditve in načini dela za otroka s posebnimi potrebami. Pri individualiziranem programu vedno sodelujete tudi starši otroka.

Marsikatere razvojne težave v predšolskem obdobju sicer izzvenijo, kar pa ne velja vedno, in zato je pomembno, da otroku priskrbimo ustrezno pomoč in zagotovimo prilagoditve, ki jih potrebuje za polno aktivno vključenost v vrtec in optimalen razvoj. 

(Skupno 107 obiskov, današnjih obiskov 1)