22. april je svetovni dan Zemlje, in s tem mesec povezan eko vsebinam, katerega namen je opozoriti družbo na dejstvo, da je planet na katerem živimo, minljiv in ranljiv, zato ga je potrebno ohranjati. Letošnja tema je Planet proti plastiki. Zato smo bili pri Barvicah cel mesec brez plastičnih igrač. Poudarek smo dali odpadnim materialom in s tem razvijali domišljijo, komunikacijo, socialnost in simbolno igro. Otroci so v svojo igro vključevali elemente iz vsakdanjega življenja. Spoznavali smo papirnate in lesene materiale, pobirali in ločevali smeti. Naredili poskuse z odpadki, naredili svoje igrače iz odpadnih materialov, sadili svoje rastline na vrtu, kar smo pridobili tudi nova znanja, spretnosti in ponotranjili številne vrednote, kot je odgovornost, potrpežljivost, delovne navade, zdrav način življenja in spoštljiv odnos do narave.

Če bomo otroku že v rani mladosti približali naravo in ga vzgajali v odgovornosti do nje, bo tudi kasneje kot odrasel znal ceniti vse, kar nam narava daje, in se zavedal, kako zelo smo odvisni od nje.

Naše dejavnosti…

Vzgojni tandem: Antonija in Sonja

(Skupno 64 obiskov, današnjih obiskov 1)