V tem tednu, ko imamo vpis otrok v vrtec, smo otrokom pripravili veliko zanimivih dejavnosti. Kot prva pomembna dejavnost v tem tednu, je gibanje. Gibanje je torej prva otrokova potreba, ki jo je potrebno zagotoviti že v vrtcu, nadaljevati pa tudi doma in vztrajati celo življenje.
Vrtec Ljutomer zagotavlja otrokom vsakodnevno gibanje skozi projekt Fit Flovenija,  ki ga izvajamo že več kot 20 let. Otroci se že zgodaj zjutraj razgibajo, ko so nemirni se skozi gibalno minutko predramijo, redne tedenske tematske vadbene ure so vedno pestre in zanimive, Fit aktivni sprehodi v naravi pa zelo poučni, saj imajo vedno na koncu cilj, ki ga skupina doseže.
Gibalne dejavnosti v vrtcu igrajo pomembno vlogo pri razvoju otrok in njihovih gibalnih sposobnosti. Tisto, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje žal ne more nadoknaditi, zato je ena temeljnih nalog staršev in vrtca, da otroke spodbuja k različnim dejavnostim. Glede na pomen, ki ga ima gibanje v otrokovem razvoju, je nujno že v otroštvu ustvariti pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti.

Otrokov gibalni razvoj poteka hkrati s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. Za pravilen razvoj motorike so pomembne dedne zasnove, vpliv okolja in lastne aktivnosti. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati daje gibanje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja – dobrega počutja. Z gibanjem otrok:

  • zaznava in odkriva svoje telo,
  • preizkuša kaj zmore, se veseli svojih razvijajočih sposobnosti in spretnosti ter tako gradi zaupanje vase in svojo samopodobo,
  • raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe,
  • razvija občutek za ritem in hitrost, dojema prostor in čas,
  • razvija zavedanje drugih otrok in odraslih, z njimi deli prostor in stvari, spoznava pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, pravil.

Učinkovitost posameznika pri realizaciji gibalnih nalog določa šest gibalnih sposobnosti: koordinacija, ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost, preciznost.

Otroci naj imajo v predšolskem obdobju čim več različnih gibalnih izkušenj, ki so osnova za bolj kompleksnejše gibalne aktivnosti.  Gibanje otroka v predšolskem obdobju pomembno spodbuja razvoj povezav (sinaps) med živčnimi celicami (nevroni) s tem pa spodbuja razvoj in izkoristek možganov. Več, ko je ustvarjenih povezav med živčnimi celicami, bolj so te prehranjene in boljši je pretok informacij med njimi. To pa neposredno povečuje sposobnost učenja in vpliva na razvoj govora.
Gibanje za otroka pomeni tudi sprostitev napetosti in čustev. Nasprotno pa je gibalna neizživetost  pogosto vzrok za otrokov nemir, nerodnost in nesigurnost, kar pogosto vodi v težave s pozornostjo, vztrajnostjo, vedenjske težave, težave na govornem področju in drugo.

FOTO

Zapisala: Nada Rajtman

(Skupno 102 obiskov, današnjih obiskov 1)