Za otroke s posebnimi potrebami izvajamo program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da je otrok s posebnimi potrebami vključen v »redni« oddelek vrtca in mu je skladno z odločbo o usmeritvi nudena dodatna strokovna pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno izven oddelka (ali po dogovoru/potrebi tudi v oddelku), njen obseg in način izvajanja pa se določi z odločbo o usmeritvi.

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovnjaki (inkluzivni pedagogi, specialni pedagogi, logopedi, surdopedagogi, tiflopedagogi, socialni pedagogi, psihologi…), ki so usposobljeni za premagovanje otrokovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj. V svoje delo zajemajo različne elemente igre ter pestre vsebine, dejavnosti in aktivnosti, ki so prilagojene otrokovim sposobnostim, interesom ter izkušnjam in izhajajo iz otrokovih močnih področij. Globalni cilj dodatne strokovne pomoči je spodbuditi in izboljšati otrokov razvoj na tistih področjih, kjer ima težave.

(Skupno 410 obiskov, današnjih obiskov 1)