ETwinning

eTwinning –  je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem (učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo v šolah in vrtcih po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. Člani skupnosti eTwinning so člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi. eTwinning je del programa Erasmus+, programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

KOORDINATORKA: Liljana Kerčmar

PRETEKLE AKTIVNOSTI,…

E Twinning projekt 2021/22 »Pridi v moj svet«

»Pridi v moj svet« je projekt, kjer so otroci skupine Prleki, ob pomoči vzgojiteljice Antonije Podnar in vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljice Silvane Štumpf raziskovali svoje mesto, svojo deželo, svojo kulturno dediščino in se predstavili partnerskim vrtcem po Evropi. Na ta način so spoznavali svoj svet, hkrati pa so spoznavali tudi druge kulture, države, otroke in se učili ceniti ter spoštovati različnost v svetu.

Naš namen je bil, da otroci spoznajo in cenijo zaklade kulturne dediščine doma in po svetu, razvijajo socialne spretnosti, spoštujejo lastno tradicijo in tradicijo drugih. Poleg tega razvijajo in krepijo samozavest, spoznavajo nove spretnosti, razvijajo radovednost, samostojnost in kreativnost.

Iz prijetnih izkušenj razvijajo pozitiven odnos do komunikacije v tujih jezikih in v mednarodnih stikih.

Projekt je bil razdeljen na več delov:

V 1. delu, od septembra do novembra 2021 so otroci pripravili predstavitev o sebi in Vrtcu Ljutomer za svoje nove prijatelje in Španije, Italije, Poljske, Romunije in Turčije. Zanje smo pripravili tudi potni list, v katerega so risali, pisali in lepili osnovne podatke o sebi in svojem domačem kraju. Pripravili so plakat mesta Ljutomer, kamor so na sprehodih dodajali institucije v našem mestu in seveda tudi kraje, ki bi jih želeli pokazati drugim otrokom. Nastala sta video posnetka, ki si ju lahko ogledate tukaj:

https://www.youtube.com/watch?v=keH8KoHpOew

https://www.youtube.com/watch?v=G07YroRji_4&t=3s

Potni list si lahko ogledate tukaj:

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/0/30/730/190730/files/bebc0337a.pdf

Decembra smo si s prijatelji izmenjali topla praznična voščila:

https://www.youtube.com/watch?v=EXdGOAuUIjw

 

V 2. delu, od januarja do marca 2022 so otroci raziskovali kulturno dediščino, običaje ter tradicije svoje dežele ter izbrano pesem, ples, tradicijo, itd. predstavili svojim novim prijateljem po Evropi. V zameno so si lahko ogledali posnetke tradicionalnega plesa in pesmi ter igre iz Poljske, Italije in Španije. Zelo so uživali in se pri plesu tudi preizkusili. Kar so naši otroci predstavili prijateljem, si lahko pogledate tukaj:

https://www.youtube.com/watch?v=xKZPD6uz-jA

https://www.youtube.com/watch?v=3VXEUoS5bYs

S pomočjo aplikacije ZOOM smo 17. marca 2022 pripravili tudi virtualno srečanje vseh sodelujočih skupin, kjer se je vsaka skupina na kratko predstavila in zapela ter zaplesala:

 

V zadnjem delu projekta, ki poteka v aprilu in maju 2022 bodo otroci sodelovali v različnih interaktivnih igrah.

Otroci so uživali pri spoznavanju svojega »sveta«, hkrati pa so se zelo zabavali pri pripravi gradiv o svojih spoznanjih in novih znanjih za svoje prijatelje po Evropi ter s ponosom ta gradiva tudi predstavili. Z navdušenjem so si znova in znova ogledovali posnetke ter fotografije iz drugih dežel in se zabavali ob poslušanju pesmi, besednih iger v tujih jezikih. Verjamemo, da so jih te pozitivne izkušnje opremile za življenje v multikulturnem in več-jezikovnem svetu ter jih navdušile za spoznavanje in sprejemanje svoje lastne dediščine ter kulture in seveda tudi kulture in dediščine drugih. Tudi vsi vključeni učitelji smo ves čas sodelovali in se srečevali na ZOOM srečanjih. Pri pripravi ter izvajanju projekta smo se veliko novega naučili in si pridobili dodatne spretnosti. Veselimo se novih oblik sodelovanja in možnosti, ki jih tovrstno sodelovanje omogoča za otroke, pa tudi za nas odrasle.

Zapisala koordinatorka projekta Liljana Kerčmar, svetovalna delavka

(Skupno 136 obiskov, današnjih obiskov 1)