Vpis v vrtec

V vrtec vpisujemo otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti (oz. po zaključku starševskega dopusta) do vstopa v šolo. Redni vpis otrok novincev za novo šolsko leto (od 1. 9. dalje) poteka praviloma v mesecu marcu. V primeru prostih mest pa vpisujemo in sprejemamo otroke skozi vse leto.

Kako poteka vpis otroka v vrtec?

Otroka vpišete v želeni program vrtca z. Vlogo za sprejem otroka v vrtec. Vlogo lahko dobite na upravi vrtca na Fulneški ulici 5, Ljutomer. Obrazec za vpis najdete tudi na spletni strani vrtca pod zavihkom VPIS. Na vpis prinesete že izpolnjeno vlogo, lahko pa jo dobite in izpolnite ob samem vpisu (potrebovali boste EMŠO otroka in staršev). Izpolnjeno vlogo lahko pošljete tudi po pošti ali po elektronski pošti.

Polega vpisne pole boste potrebovali tudi:

Vloga za sprejem otrok v vrtec – VPISNA POLA

Sprejem otrok v vrtec poteka v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v Vrtec Ljutomer. Če je za sprejem v vrtec več prijav kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok. Pri sprejemu otrok v vrtec imajo prednost otroci, za katere starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter otroci s posebnimi potrebami. 

Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Zakon o vrtcih in Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oddelki se oblikujejo s 1. septembrom.

Kaj je potrebno storiti pred vključitvijo otroka v vrtec?

Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, prejmejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. Po podpisu pogodbe starši še pred vključitvijo otroka v vrtec uredite naslednje:

  • pridobite zdravniško potrdilo za vključitev v vrtec, ki ga izda otrokov pediater (OBVEZNO),
  • oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na Centru za socialno delo (NEOBVEZNO).

Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in od takrat dalje je tudi možno postopno uvajanje otroka v vrtec. Podrobnejše informacije o organizaciji uvajanja dobite v svetovalni službi vrtca oziroma pri vzgojiteljici v skupini, ki jo bo obiskoval vaš otrok. Več o uvajanju boste izvedeli tudi na prvem sestanku za starše otrok novincev (predvidoma v mesecu juniju).

 

(Skupno 476 obiskov, današnjih obiskov 1)