BRALNI OSTRŽEK

CILJI:

 • vzbujanje zanimanja za knjigo kot kulturno vrednoto in kot vir informacij,
 • aktivno vključevanje družine v vzgojno delo z branjem in pripovedovanjem pravljic in pesmi otrokom doma,
 • bogatenje medsebojnih odnosov, ustvarjanje bogatih skupnih doživetij,
 • razvijanje sposobnosti za nebesedno izražanje,
 • bogatenje besednega zaklada in razvijanje mišljenja,
 • vzgoja za trajnostni razvoj – vključevanje EKO vsebin,
 • oblikovanje pravilnega odnosa do knjige.
 • izdelovanje lastne knjige

 

DEJAVNOSTI:

 • vzpodbujanje otrokovih govornih kompetenc,
 • stalni knjižni kotički,
 • predstavitev prebrane knjige, pesmice, uganke, izštevanke, informacije iz leksikona v vrtcu na različne načine (pri tem kot obvezne vsebine vključimo tudi zgodbice ali informacije iz leksikona na temo varovanja okolja),
 • knjižni nahrbtnik,
 • obisk matične knjižnice,
 • zaključek BRALNEGA OSTRŽKA v Domu kulture Ljutomer  februar 2017.

 

Program se izvaja v 5 skupinah od 4-6 let.

KOORDINATORJI: pedagoške delavke 5 starejših skupin Vrtca Ljutomer.

POMOČ: Ksenija Žuman, Branka Jasna Staman

 

 

(Skupno 75 obiskov, današnjih obiskov 1)