IZVAJANJE PROJEKTA FIT GIBANJE

CILJI:

 • Izvedba dejavnosti za razvoj gibalnih sposobnosti: moč, gibljivost, hitrost, koordinacija, ravnotežje, preciznost.
 • Izobraževanje pedagoških delavcev (strokovna rast) preko FIT Slovenija, kolegialne hospitacije, strokovni aktiv kot praktične pedagoške delavnice…
 • Integracija  gibanja z ostalimi področji kurikula: narava, jezik, umetnost… in projekti vrtca.
 • Pestra uporaba športnih pripomočkov.
 • Nadaljevanje aktivnosti UČIMO ZA ŽIVLJENJE (izvedba različnih gibalnih dni; dan mobilnosti, dan zdravja, dan hoje…).

DEJAVNOSTI:

 • 9.2019 – »Svet se vrti«-dejavnosti na igrišču vrtca od 9. ure dalje
 • 18.9.2019 – dopoldan od 10.00 do 11.00 na Glavnem trgu »Palčkov pohod«, druženje z OŠ Ljutomer, risanje s kredami in ples (Plesna šola Urška) – vse starejše skupine,
 • 9.2019
 • Atletska zveza Slovenije tudi letos pripravlja množično akcijo, s katero želimo spodbuditi otroke k atletskim korakom in jih ozavestiti o pomenu zdravega načina življenja. Najbolj množični tek otrok v Sloveniji »Začni mlad, tekmuj pošteno«, se bomo udeležili tudi mi. Mlajše skupine bodo tekle okrog vrtca med 9.00-10.00, starejše na stadionu od 10.00 -11.00,
 • popoldansko druženje, ob 15.30 uri FIT hoja za zdravje, družinski orientacijski pohod v Babji Ložič (koordinatorja Simona Muršič, Ingrid Štefančič) ali kolesarjenje do čistilne (koordinatorja: Melanija Grnjak, Bojana Majerič),
 • 20.9.2019 – dan mobilnosti, dan brez avtomobila,
 • 15.10.2019 – svetovni dan hoje – skupine izvajajo pohode in orientacijske pohode v bližnji in daljni okolici (koordinator Melanija Grnjak),
 • 16.11.2019 – Svetovni dan strpnosti – izvedemo 15.11.2019, različne FIT vadbene igre, ki vključujejo razvoj timskega dela skozi športno aktivnost in FIT vadbene igre s poudarkom na multikulturalizmu,
 • udeležba Štefančič Ingrid, Grnjak Melanije in Muršič Simone na praktičnih delavnicah FIT koordinatorjev,
 • strokovni aktivi – praktične pedagoške delavnice: FIT gibalne in plesne igre –november 2019; maj 2020,
 • 20.1.2020 – FIT dan brez multimedije – pogovor z otroki, kaj lahko delamo namesto gledanja TV, igranje na tablice, računalnik,…; (Muršič)
 • 17.2.2020 – FIT hoja za zdravje – Učimo se za življenje – dan brez avtomobila (koordinator Muršič Simona),
 • 7.4.2020 – dan zdravja – FIT hoja za zdravje – dan brez avtomobila, gibalne dejavnosti za vse skupine otrok (koordinator Rajtman Nada, Pintarič Romana)
 • 15.5.2020 – Svetovni dan družine – družinski pohod v maju do kasaškega muzeja; koordinatorja: Tretinjak Valerija in Grnjak Melanija
 • 31.5.2020 – Svetovni dan športa – zaključek aktivnosti MALEGA SONČKA -zadolženi Majerič Bojana in Muršič Simona in 3. športno druženje v vrtcu, izvede se 29.5.2020
 • izvajanje gibalno športnih uric 1x tedensko – Grnjak Melanija in Sonja Vencelj
 • ravnateljica je prisotna v vsaki skupini  vsaj na eni FIT gibalni dejavnosti
 • tedenska izvedba FIT vadbenih ur, vsakodnevna jutranja vadba, FIT gibalni odmor, FIT gibalna minutka

KOORDINATORJI: Majerič Bojana (vodja tima), Muršič Simona, Grnjak Melanija, Štefančič Ingrid in Žuman Ksenija.

(Skupno 240 obiskov, današnjih obiskov 1)